Oprogramowanie GIS dla przedsiębiorstw

Tworzenie cyfrowych map obiektowych
Zarządzanie majątkiem sieciowym
Ewidencja zdarzeń eksploatacyjnych
Rozwiązania mobilne
Integracja z innymi systemami informatycznymi

Tel. 665 913 825
Tel. 881 440 035
e-mail. info@ekslo.pl

ul. Samuela Lindego 1c
(budynek LINDEGO CONCEPT)
30-148 Kraków

EKSLO produkuje systemy o obszernych możliwościach: tworzenie i przeglądanie map, wyszukiwanie informacji w obrębie zbiorów danych, tworzenie raportów i analiz wyników.

Wykorzystując ponad 10-letnie doświadczenie naszej kadry w systemach geoprzestrzennych oraz dzięki nowatorskiemu podejściu do GIS i mapowania EKSLO zapewnia realizacje rozwiązań geoprzestrzennych dla szerokiego przekroju klientów: od firm prywatnych, przez przedsiębiorstwa komunalne, do jednostek samorządowych.Integracja systemów informatycznych

Oprogramowanie GIS poprzez funkcjonalność geoprzestrzenną łączy istniejące w przedsiębiorstwie systemy bazodanowe w jednolitą platformę wymiany danych.

Przykłady integrowanych przez nas systemów to: system informacji o klientach, moduł szacowania kosztów, rozliczenia z klientami, system zarządzania kryzysowego, komputerowe wspomaganie zarządzaniem awarii, moduł śledzenia mienia, zarządzanie zleceniami i zamówieniami.


Cyfrowe mapy obiektowe

Tradycyjne zasoby naszych klientów (mapy papierowe, mapy cad-owskie, dane geodezyjne) po przetworzeniu do postaci cyfrowych map obiektowych nabierają wartości dodanej, gdyż zostają wyposażone w niezwykle przydatne atrybuty specyficzne dla danej branży.

 

 Zarządzanie majątkiem sieciowym

Przedsiębiorstwa w Polsce używające jedynie archiwów papierowych wraz z upływem czasu tracą zdolność do efektywnego zarządzania swoją infrastrukturą. W rozbudowanych sieciach skomplikowanie i mnogość elementów uniemożliwiają kadrze zarządzającej dostęp do pełnych danych, które mają wpływ na koszty w procesie eksploatacji. Systemy EKSLO pozwalają zapanować nad zarządzanym majątkiem, dają wsparcie przy podejmowaniu decyzji, a funkcjonalność, jak przykładowo tworzenie raportów, pozwala na czas dostrzec stany krytyczne w jakich znalazła się infrastruktura.


Rozwiązania mobilne

Oprogramowanie EKSLO jest dostępne w kilku wersjach:

– aplikacja stacjonarna dla małych firm
– w architekturze serwer-klient dla dużych przedsiębiorstw
– aplikacja dla urządzeń mobilnych do pracy w terenie
– publikacja treści w przeglądarce internetowej


 Ewidencja zdarzeń eksploatacyjnych

Bazodanowy odpowiednik klasycznej książki awarii to narzędzie, które okazuje się nieocenione w długofalowym procesie eksploatacji infrastruktury sieciowej. Zapewnia możliwości zupełnie niedostępne w przypadku tradycyjnej książki: szybki dostęp do pożądanych danych, prezentacja zestawień, obliczanie statystyk,  prognozy i planowanie czynności.